اریتروتیوسید

محصولات طیورداروهاآنتی بیوتیک هاپودر های محلول در آب

گونه هدف:

ماکیان بوقلمون

شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

نوع بسته بندی: پاکتهای آلومینیوم فویل 150 گرمی.

شرح

موارد مصرف:

پیشگیری، کنترل و درمان عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های حساس به دانوفلوکساسین مانند کلی باسیلوز، CRD کمپلکس، مایکوپلاسموز، سالمونلوز

مقدار و روش مصرف:

مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
دز توصیه شده: 5 میلی گرم دانوفلوکساسین خالص برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز (معادل 29/9 میلی گرم از دانوکیمیاسید %16/7) به مدت 3 روز یا طبق تجویز دکتر دامپزشک.

موارد منع مصرف:

تجویز این دارو در طیور تخمگذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو 3 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

تداخلات داروئی:

تجویز همزمان این دارو با کاتیونهای چندظرفیتی (آلومینیوم، کلسیم، منیزیم) و فلورفنیکل ممکن است موجب ایجاد تداخل دارویی گردد..

ترکیب:

هر گرم پودر حاوی 167 میلی گرم دانوفلوکساسین مزیلات می باشد.

اطلاعات تکمیلی

گونه هدف

,