آلباسید

نوع دارو: ضدانگل

طریقه مصرف: سوسپانسیون خوراکی

بسته بندی: بطری یک لیتری

گونه هدف:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

 • ترکیب: هر میلی لیتر حاوی 25 میلی گرم آلبندازول می باشد.

 

 • موارد مصرف: برای کنترل و رفع انگلهای داخلی (کبد، دستگاه گوارش و ریه) نظیر گونه های استرتاژی، همونکوس، تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس، کوپریا، بونوستوموم فلبوتوموم، ازوفاگوستوم، فاسیولا هپاتیکا (بالغ)، شابرتیااوینا، دیکتیوکالوس و موننزیا در گاو، گوسفند و بز بکار می رود. همچنین در گربه (پاراگونیموس کلیکوتی) و سگ (فیلاروئیدس) استفاده می شود.

 

 • مقدار و نحوه مصرف: گوسفند و بز: برای از بین بردن کرمهای دستگاه گوارش و تنفس 5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن دام (2 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن) و برای از بین بردن انگلهای کبدی (فاسیولا هپاتیکا) 7/5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن)
  گاو و گوساله: برای از بین بردن کرمهای دستگاه گوارش و تنفس 7/5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن دام (15 میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن) و برای از بین بردن انگلهای کبدی (فاسیولا هپاتیکا) 10 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (20 میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن)
  برای سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک.

 

 • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
  دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

 

 • زمان پرهیز از مصرف: در گاو فاصله آخرین دوز درمانی تا کشتار 14 روز و در گوسفند و بز 10 روز می باشد.
  شیر حیوانات تحت درمان تا 3 روز بعد از آخرین دوز درمانی به صرف خوراک انسان نرسد.

 

 • موارد احتیاط: در صورت آلوده شدن دستها و صورت سریعاً با آب شسته شود. قبل از مصرف با تکان دادن سوسپانسیون کاملاً یکنواخت شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.