دایفلوکساسید

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: محلول خوراکی

بسته بندی: بطری یک لیتری

گونه هدف:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

مشخصات محصول

 • ترکیب: هر لیتر از محلول حاوی 110 گرم دایفلوکساسین هیدروکلراید است

 

 • مکانیسم اثر: دایفلوکساسین یک آنتي بیوتیک از خانواده کینولونهاست که با مهار آنزیمgyrase DNA باعث توقف عمل
  همانندسازی DNA و مرگ باکتری مي شود .

 

 • مقدار و نحوه مصرف: 4۱۱ میلي لیتر در ۰۱۱۱ لیتر آب آشامیدني به مدت 4 -3 روز

 

 • شرایط نگهداری: در دمای پائینتر از ۲4 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
  دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

 

 • موارد منع مصرف: مصرف دیفلوکساسین در طیور مبتلا به استئوپروز و درطیور تخمگذار 4 هفته پیش از تخمگذاری منع شده
  است.

 

 • زمان پرهیز از مصرف: مصرف دیفلوکساسین در طیور مبتلا به استئوپروز و درطیور تخمگذار 4 هفته پیش از تخمگذاری منع شده
  است.

 

 • تداخلات دارویی: مصرف دیفلوکساسین در طیور مبتلا به استئوپروز و درطیور تخمگذار 4 هفته پیش از تخمگذاری منع شده
  است.

 

 • موارد احتیاط: توصیه های لازم در زمان تجویز: ترجیحا مقدار داروی مصرفي در هر روز به دو قسمت مساوی تقسیم شده و در فواصل ۰۲ ساعته
  مصرف گردند.

 

 • احتیاطات لازم در زمان تجویز: میزان آب مصرفي روزانه به منظور دریافت مقدار مناسب دارو به طور دقیق محاسبه گردد.

 

 • احتیاطات لازم در زمان مصرف: آب حاوی دارو بایستي هر روز قبل از درمان تهیه گردد و باقیمانده آب مصرفي حاوی دارو پس از
  ۲4 ساعت دور ریخته شود