سالینو پلاس

محصولات طیورداروهاضد کوکسیدوز

گونه هدف:

ماکیان

طریقه مصرف: پودر مخلوط در دان

تولید کننده:  کیمیارشد

بسته بندی: پاکت های 5 کیلوگرمی

شرح

مشخصات محصول

 • ترکیب: هر کیلوگرم از پریمیکس سالینـو پـلاس حـاوی 120 گــرم سالینومایسین سدیم می باشد.
 • مکانیسم اثر: سالینومایسین یک کوکسیدیواستات یونوفوره است که با تغییر نفوذپذيري غشاء سلول تک
  یاخته نسبت به يون سديم باعث افزايش فشار اسمزي داخل سلول شده و در نتيجه تعادل يوني در دو سوي غشاء
  بهم خورده و باعث اختلال در متابوليسم انگل مي شود. سالينومايسين بر روی مراحل اسپوروزوئیت، مروزوئیت و
  شیزونت های بالغ کوکسیدیا اثر گذاشته و بدینوسیله چرخه زندگي گونه هاي مختلف آیمریا در طيور را مختل
  می کند و از تكامل و بلوغ شيزونت ها پیش از آسیب رسانی به روده ها جلوگيري مي کنند.
 • موارد مصرف: سالینومایسین یک آنتی کوکسیدیال یونوفور وسیع الطیف است که به عنوان کوکسیدیواستات در جوجه های گوشتی و پولتهای جایگزین شونده جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز به کار می رود. استفاده از سالینومایسین در برنامه های چرخشی ضد کوکسیدیوزها بیشتر در فصول بهار و پائیز توصیه شده است زیرا در این فصول عملکرد بهتری از نظر بهبود وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی طیور نسبت به سایر ضدکوکسیدیوزها دارد
 • مقدار و نحوه مصرف: جوجه های گوشتی: 500 گرم پریمیکس سالینومایسین در هر تن خوراک پولتهای تخمگذار: 250 تا 400 گرم پریمیکس سالینومایسین در هر تن خوراک
 • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
 • موارد منع مصرف: – در اسب و سایر تک سمی ها کشنده است. – همراه با تیامولین مصرف نشود. – در طیور در حال تخمگذاری مصرف نشود.
 • زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.
 • تداخلات دارویی: از تجويز همزمان سالینوپلاس با سایر ضدکوکسیدیوزها و نیز تيامولین حداقل 7 روز
  قبل و بعد از مصرف تيامولين خودداری گردد.
 • موارد احتیاط: پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 60 روز مصرف گردد. داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمائید.
  دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

اطلاعات تکمیلی

گونه هدف