لینکوسپکتینوسید

محصولات طیورداروهاآنتی بیوتیک هاپودر های محلول در آب

گونه هدف:

ماکیان بوقلمون

طریقه مصرف: پودر قابل حل در آب

تولید کننده:  کیمیارشد

بسته بندی: ساشه 150 گرمی

شرح

مشخصات محصول

 • ترکیب: هر گرم پودر حاوی 222 میلی گرم لینکومایسین به فرم هیدروکلراید و 444 میلی گرم اسپکتینومایسین به فرم سولفات می باشد.
 • مکانیسم اثر: لينكومايسين آنتی بیوتیکی از خانواده لینکوزامیدهاست که با اتصال به تحت واحد 50 S ريبوزومي مانع از سنتز پروتئين هاي باكتري می شود و اسپكتينومايسين یک آمینوسیکلیتول است و با اتصال به تحت واحد 30 S ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند. اين دو ماده سينرژيسم بر روي باكتريهاي گرم مثبت و باكتريهاي گرم منفي و نیز مايكوپلاسماها موثر مي باشد.
 • موارد مصرف: پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به لینکومایسین+ اسپکتینومایسین نظیر CRD و CRD کمپلکس، پاستورلوز، عفونت استافیلوکوکی، سالمونلوز و اسپیروکتوزو همچنین در افزایش رشد جوجه ها.
 • مقدار و نحوه مصرف: 20 تا 30 میلی گرم پودر برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز – یا طبق تجویز دکتر دامپزشک. طیور گوشتی: – پیشگیری از CRD و CRD کمپلکس: 150 گرم از پودر در 200 لیتر آب آشامیدنی در 3 تا 5 روز اول زندگی – درمان CRD و CRD کمپلکس: 150 گرم از پودر در 150 لیتر آب آشامیدنی در 3 تا 5 روز متوالی – افزایش میزان رشد: 150 گرم برای 30000 تا 40000 پرنده به صورت روزانه در 3 تا 5 روز اول زندگی بوقلمون: 150 گرم برای 10000 تا 14000 پرنده به صورت روزانه برای 3 تا 5 روز اول زندگی
 • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
 • زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار قطع گردد.
 • تداخلات دارویی: تجویـــز همزمـان لینــــکومایسین + اسپکتینومایسین با فلورفنیکل و ماکرولیدها ممکن است موجب ایجاد تداخل دارویی گردد.
 • موارد احتیاط: در صورتی که پس از 3-5 روز درمان پیشرفتی در قطع علایم مشاهده نشد بررسی و تشخیص بیماری را مجدداً ارزیابی نمایید.
  محلول آماده شده را بجز طیور، در اختیار سایر حیوانات قرار ندهید.
  در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.
  دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

اطلاعات تکمیلی

گونه هدف

,