لینکوسپکتینوسید

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: پودر قابل حل در آب

بسته بندی: ساشه های 150 گرمی

گونه هدف:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

 • ترکیب: هر گرم پودر حاوی 222 میلی گرم لینکومایسین به فرم هیدروکلراید و 444 میلی گرم اسپکتینومایسین به فرم سولفات می باشد.

 

 • مکانیسم اثر: لينكومايسين آنتی بیوتیکی از خانواده لینکوزامیدهاست که با اتصال به تحت واحد 50 S ريبوزومي مانع از سنتز پروتئين هاي باكتري می شود و اسپكتينومايسين یک آمینوسیکلیتول است و با اتصال به تحت واحد 30 S ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند. اين دو ماده سينرژيسم بر روي باكتريهاي گرم مثبت و باكتريهاي گرم منفي و نیز مايكوپلاسماها موثر مي باشد.

 

 • موارد مصرف: پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به لینکومایسین+ اسپکتینومایسین نظیر CRD و CRD کمپلکس، پاستورلوز، عفونت استافیلوکوکی، سالمونلوز و اسپیروکتوزو همچنین در افزایش رشد جوجه ها.

 

 • مقدار و نحوه مصرف: 20 تا 30 میلی گرم پودر برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز – یا طبق تجویز دکتر دامپزشک. طیور گوشتی: – پیشگیری از CRD و CRD کمپلکس: 150 گرم از پودر در 200 لیتر آب آشامیدنی در 3 تا 5 روز اول زندگی – درمان CRD و CRD کمپلکس: 150 گرم از پودر در 150 لیتر آب آشامیدنی در 3 تا 5 روز متوالی – افزایش میزان رشد: 150 گرم برای 30000 تا 40000 پرنده به صورت روزانه در 3 تا 5 روز اول زندگی بوقلمون: 150 گرم برای 10000 تا 14000 پرنده به صورت روزانه برای 3 تا 5 روز اول زندگی

 

 • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

 

 • زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار قطع گردد.

 

 • تداخلات دارویی: تجویـــز همزمـان لینــــکومایسین + اسپکتینومایسین با فلورفنیکل و ماکرولیدها ممکن است موجب ایجاد تداخل دارویی گردد.

 

 • موارد احتیاط: در صورتی که پس از 3-5 روز درمان پیشرفتی در قطع علایم مشاهده نشد بررسی و تشخیص بیماری را مجدداً ارزیابی نمایید.محلول آماده شده را بجز طیور، در اختیار سایر حیوانات قرار ندهید.
  در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

 

 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.