کولیسید

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: محلول خوراکی

بسته بندی: بطری یک لیتری

گونه هدف:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

 • ترکیب: هر میلی لیتر کولیسید حاوی 2.000.000 واحد بین المللی کلیستین سولفات است.

 

 • مکانیسم اثر: کلیستین آنتی بیوتیکی از خانواده پلی میکسین ها میباشد که بر روی باکتریهای گرم منفی اثر قابل توجهی را دارد. اگرچه مکانیسم اثر این آنتی بیوتیک به درستی مشخص نگردیده است لیکن به نظر میرسد این آنتی بیوتیک با تاثیر بر غشاء سلولی میکروارگانیسم ها سبب از بین رفتن آنها میگردد به همین دلیل کلیستین را یک آنتی بیوتیک باکتریوسید میدانند که در حالت رشد و یا سکون، میکروب ها را از بین می برد و مقاومت نسبت به این ترکیب کمتر مشاهده شده است.

 

 • موارد مصرف: کولیسید در پیشگیری، کنترل و درمان بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به کلیستین نظیر گاستروآنتریک، سالمونلوز تجویز می شود.

 

 • مقدار و نحوه مصرف:
 • طیور: 250 میلی لیتر از کولیسید به ازای 1000لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز متوالی(معادل 75000 واحد بع ازای هر کیلوگرم وزن بدن).
 • گوساله و بره: 0.25 میلی لیتر از محلول به ازای 10 کیلوگرم وزن بدن روزی 2بار به مدت 3تا 4 روز متوالی.

 

 • موارد منع مصرف: در دام و طیور واجد اختلالات کلیوی توصیه نمی شود.

 

 • زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو دو روز قبل از کشتار قطع گردد.

 

 • تداخلات دارویی: تجویز همزمان کلیستین با کاتیونهای دو ظرفیتی، اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیبات چهارتایی آمونیوم موجب ایجاد تداخل دارویی می گردد.

 

 • موارد احتیاط: پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت 60 روز باید مصرف گردد.
  محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.

 

 • شرایط نگهداری: در دمای پایین تر از 25 درجه سانتیگراد

 

 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.