آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان ها محافظ کمکی سلول های بدن در مقابل رادیکال های آزاد هستند.و به موادی گفته می شود که قابلیت کند کردن یا جلوگیری از اکسید شدن سایر مولکول ها را دارا هستند، به عبارت دیگر آنتی اکسیدان ها به …