اریتروتیوسید

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: پودر قابل حل در آب

بسته بندی: ساشه های 150و 500 گرمی

گونه هدف:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

  • ترکیب: هر گرم پودر حاوی 200 میلی گرم اریترومایسین به فرم تیوسیونات می باشد.

 

  • مکانیسم اثر: اريترومايسين یک آنتي بيوتيك ماکروليدی است كه با اتصال به تحت واحد 50 S ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند و بدینوسیله برروي باكتريهاي گرم مثبت و باکتری های گرم منفی و نیز كلاميديا ، مايكوپلاسماها و ريكتزيا اثر می گذارد.

 

  • موارد مصرف: برای درمان بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به اریترومایسین نظیر CRD، کوریزا، سینوویت عفونی، و آنتریت در طیور تجویز می گردد.

 

  • مقدار و نحوه مصرف: 20 تا 25 میلی گرم اریترومایسین خالص برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز (معادل 100 تا 125 میلی گرم از محصول) این دوز به طور متوسط معادل 500 گرم تا یک کیلوگرم اریترومایسین %20 در 1000 لیتر آب آشامیدنی بر اساس سن و وزن می باشد. یا طبق تجویز دکتر دامپزشک.

 

  • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

 

  • موارد منع مصرف: تجویز اریترومایسین در طیور تخمگذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

 

  • زمان پرهیز از مصرف: گوشت طیور: 3 روز/ تخم مرغ: 6 روز

 

  • تداخلات دارویی: تجویز هم زمان اریتروتیوسید با لینکومایسین و کلیندامایسین منع شده است. همچنین با هیدروکورتیزون، سولفانامیدها و تتراسایکلین ها ناسازگاری دارد.

 

  • موارد احتیاط: دارو به اندازه مورد نیاز تهیه و مصرف گردد.

 

  • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.