انروکل

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: محلول خوراکی

بسته بندی: بطری یک لیتری

گونه هدف:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

  • موارد مصرف:

انروفلوکساسین بمنظور درمان عفونتهای اولیه و ثانویه دستگاه تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها، میکروبهای گرم مثبت و گرم منفی به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

– عفونتهای مزمن دستگا تنفس CRD

– عفونتهای تنفسی کمپلکس شده با E.coli  (CRD complex)

– وبای مرغان ناشی از پاستورلاها

– کوریزای طیور ناشی از هموفیلوس پاراگالیناروم

– عفونتهای استافیلوکوکی طیور

این دارو برای درمان عفونتهای گوارشی طیور و گوساله ناشی از کلی باسیلوز و کلی سپتی سمی نیز کاربرد بسیار موثری دارد.

 

  • مقدار و روش مصرف:

مقدار مصرف انروفلوکساسین 10mg/kg وزن زنده دام می باشد.

در طیور یک لیتر از این دارو در 2000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز متوالی استفاده می شود.

 

  • زمان پرهیز از مصرف:

جوجه های گوشتی 7 روز قبل از کشتار- بوقلمون 11 روز قبل از کشتار

 

  • موارد منع مصرف:

– به دلیل احتمال بروز اثرات آنتاگونیستی مصرف همزمان انروفلوکساسین با کلرامفنیکل، ماکرولیدها و تتراسایکلین ها توصیه نمی شود.

– در مواقع مقاومت داروئی به فلوروکینولونها مصرف دارو را قطع نمایید.

– در حین بروز عفونتهای استرپتوکوکی مصرف انروفلوکساسین مجاز نمی باشد.

– در مرغان تخم گذار که تخم مرغ مصرف انسانی دارد.

  • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.