انروسید

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: محلول خوراکی

بسته بندی: بطری یک لیتری

گونه هدف:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

  • ترکیب: هر میلی لیتر حاوی 100 میلی گرم انروفلوکساسین می باشد.

 

  • مکانیسم اثر: انروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف باکتریسید از خانواده فلوروکینولونها می باشد که با توقف فعالیت آنزیم DNA ژیراز مانع از همانندسازی و تکثیر باکتری ها می شود. انروفلوکساسین پس از تجویز خوراکی به سرعت جذب شده و در اکثر بافت های بدن منتشر می شود. غلظت پلاسمایی آن 2-5/0 ساعت پس از تجویز به حداکثر رسیده و عمدتاً از راه کلیه ها دفع می گردد.

 

  • موارد مصرف: انروفلوکساسین بمنظور درمان عفونتهای اولیه و ثانویه دستگاه تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها، میکروبهای گرم مثبت و گرم منفی به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد. – عفونتهای مزمن دستگاه تنفس CRD – عفونتهای تنفسی کمپلکس شده با E.coli (CRD complex) – وبای مرغان ناشی از پاستورلاها – کوریزای طیور ناشی از هموفیلوس پاراگالیناروم – عفونتهای استافیلوکوکی طیور این دارو برای درمان عفونتهای گوارشی طیور و گوساله ناشی از کلی باسیلوز و کلی سپتی سمی نیز کاربرد بسیار موثری دارد.

 

  • مقدار و نحوه مصرف: مقدار مصرف انروفلوکساسین 10mg/kg وزن زنده دام می باشد. در طیور یک لیتر از این دارو در 2000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز متوالی استفاده می شود. زمان پرهیز از مصرف: جوجه های گوشتی 9 روز قبل از کشتار- بوقلمون 11 روز قبل از کشتار

 

  • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

 

  • موارد منع مصرف: – به دلیل احتمال بروز اثرات آنتاگونیستی مصرف همزمان انروفلوکساسین با کلرامفنیکل، ماکرولیدها و تتراسایکلین ها توصیه نمی شود. – در مواقع مقاومت داروئی به فلوروکینولونها مصرف دارو را قطع نمایید. – در حین بروز عفونتهای استرپتوکوکی مصرف انروفلوکساسین مجاز نمی باشد. – در مرغان تخم گذار که تخم مرغ مصرف انسانی دارد.

 

  • زمان پرهیز از مصرف: برای گوشت مرغ 9 روز و گوشت بوقلمون 11 روز قبل از کشتار، مصرف دارو قطع گردد.

 

  • تداخلات دارویی: مصرف همزمان انرو فلوکساسین با تتراسایکلین ها و ماکرولیدها به علت احتمال بروز اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی شود.
    موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.