شرح

مشخصات محصول

 • ترکیب: هر میلی لیتر حاوی 100 میلی گرم فلورفنیکل می باشد.
 • موارد مصرف: فلورفنیکل آنتی بیوتیکی است که برای درمان انواع عفونتهای ناشی از میگروارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی بویژه عوامل بیماریزای دستگاه تنفس از قبیل استافیلوکوک ها، استرپتوکوکها،کلستریدیوم، ایکولای، کورینه باکتریومها، پاستورلاهمولیتیکا و پاستورلامولتیسیدا موثر است.
 • مقدار و نحوه مصرف: 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن طیور برای این منظور یک لیتر فلورفنیکل %10 را در 1000 لیتر آب آشامیدنی طیور بمدت 5 روز متوالی مورد استفاده قرار دهید.
  نکات قابل توصیه:
  – آب تهیه شده حاوی دارو را در همان روز مورد استفاده قرار دهید.
  – از مصرف همزمان این دارو با سایر آنتی بیوتیکها خودداری نمایید.
 • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
 • موارد منع مصرف: مصرف این دارو در مرغهای تخمگذاری که در دوران تخمگذاری می باشند توصیه نمی شود.
 • زمان پرهیز از مصرف: روز قبل از کشتار مصرف دارو را قطع نمائید.
 • موارد احتیاط: این دارو در زمان مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها و پس آزمایش آنتی بیوگرام و به توصیه دکتر دامپزشک باید تجویز گردد.
  دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

اطلاعات تکمیلی

گونه هدف

,