فلورسید

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: محلول خوراکی

بسته بندی: بطری یک لیتری

گونه هدف:

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

 
  • ترکیب: هر میلی لیتر حاوی 100 میلی گرم فلورفنیکل می باشد.
 
  • موارد مصرف: فلورفنیکل آنتی بیوتیکی است که برای درمان انواع عفونتهای ناشی از میگروارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی بویژه عوامل بیماریزای دستگاه تنفس از قبیل استافیلوکوک ها، استرپتوکوکها،کلستریدیوم، ایکولای، کورینه باکتریومها، پاستورلاهمولیتیکا و پاستورلامولتیسیدا موثر است.
 
  • مقدار و نحوه مصرف: 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن طیور برای این منظور یک لیتر فلورفنیکل %10 را در 1000 لیتر آب آشامیدنی طیور بمدت 5 روز متوالی مورد استفاده قرار دهید. نکات قابل توصیه: – آب تهیه شده حاوی دارو را در همان روز مورد استفاده قرار دهید. – از مصرف همزمان این دارو با سایر آنتی بیوتیکها خودداری نمایید.
 
  • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
 
  • موارد منع مصرف: مصرف این دارو در مرغهای تخمگذاری که در دوران تخمگذاری می باشند توصیه نمی شود.
 
  • زمان پرهیز از مصرف: روز قبل از کشتار مصرف دارو را قطع نمائید.
 
  • موارد احتیاط: این دارو در زمان مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها و پس آزمایش آنتی بیوگرام و به توصیه دکتر دامپزشک باید تجویز گردد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.