شرح

مشخصات محصول

 • ترکیب: هر میلی لیتر سولفامتوسید حاوی 400 میلی گرم سولفادیازین سدیم و 80 میلی گرم تری متوپریم می باشد.
 • مکانیسم اثر: سولفاديازين از خانواده سولفونامیدها بوده و از تبديل اسيد پاراآمينو بنزوئيك به اسيد دي هيدرو فوليك جلوگيري كرده و تري متوپريم از احيا اسيد دي هيدروفوليك در روند ساخت اسيدهاي نوكلئيك ممانعت به عمل مي آورد. اين دو ماده با هم اثر باكتريسيدي داشته و بر روي اغلب باکتری های گرم منفي و بعضی باکتریهای گرم مثبت و نیز مايكوپلاسماها و پروتوزوآها موثر مي باشند.
 • موارد مصرف: سولفامتوسید جهت پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به سولفادیازین+ تری متوپریم نظیر CRD، کلی باسیلوز، کوریزای عفونی، پنومونیهای باکتریایی و اسهالهای عفونی با منشاء سالمونلا تجویز می گردد.
 • مقدار و نحوه مصرف: 200 میلی لیتر سولفامتوسید در 1000 لیتر آب آشامیدنی (معادل 15 میلی گرم سولفادیازین + تری متوپریم برای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت روزانه به مدت 3 تا 5 روز متوالی.
 • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
 • موارد منع مصرف: تجویز سولفامتوسید در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.
 • زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار قطع گردد.
 • موارد احتیاط: پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت 60 روز باید مصرف گردد.
  محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.
  دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

اطلاعات تکمیلی

گونه هدف

,