تیامولیسید

نوع دارو: آنتی بیوتیک

طریقه مصرف: محلول خوراکی

بسته بندی: بطری یک لیتری

گونه هدف:

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

 

  • ترکیب: هر میلی لیتر حاوی 125 میلی گرم ماده موثره تیامولین هیدروژن فومارات می باشد.

 

  • مکانیسم اثر: تيامولين آنتي بيوتيكي از مشتقات پلوروموتيلين است كه با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم ومهار سنتز پروتئين ميكروارگانيسم ها موجب توقف فعاليتهاي حياتي آنها مي گردد. كيميامولين 45 عليه باكتريهاي گرم مثبت مانند گونه هاي مختلف استافيلوكوك، استرپتوكوك، كلستريديوم و باكتريهاي گرم منفي مانند گونه هاي مختلف هموفيلوس، پاستورلا، كمپيلوباكتر، اكتينوباسيلوس و بطور اختصاصي برگونه هاي مختلف اسپيروكت و مايكوپلاسما موثر مي باشد

 

  • موارد مصرف: تیامولین در کنترل و درمان مایکوپلاسموز طیور موثر می باشد و در مورد عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت حساس به تیامولین مانند برخی عفونتهای استافیلوکوکی، استرپتوکوکی و نیز باکتریهای گرم منفی مانند کلبسیلا، پاستورلا و تعدادی از اسپیروکتها و هموفیلوس داروی کاملاً موثری می باشد.

 

  • مقدار و نحوه مصرف: محلول خوراکی از راه آشامیدنی مصرف گردد. مقدار 20-10 میلی گرم ماده موثره تیامولین هیدروژن فومارات معادل 160-80 میلی لیتر از محلول تیامولیسید- اس به ازای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده به مدت 3 روز توصیه می شود. یا طبق تجویز دکتر دامپزشک

 

  • شرایط نگهداری: در دمای پائین تر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

 

  • زمان پرهیز از مصرف: گوشت طیور : 2 روز

 

  • تداخلات دارویی: مصرف تیامولین با یونوفورهای ضد کوکسیدیوز نظیر سالینومایسین، موننسین و ناراسین باعث عواض جدی مثل توقف رشد و فلجی می شود لذا از تجویز آنها حداقل 7 روز قبل و بعد از تیامولین خودداری شود.
  • موارد احتیاط: محلول حاوی دارو حداکثر تا 12 ساعت باید مصرف شود.

 

  • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.