نقش و قابلیت استفاده از مواد معدنی

نقش و قابلیت استفاده از مواد معدنی

برای حفظ و سلامت دام به ۱۴ ماده معدنی نیاز است که بعضی از این مواد به مقدار کمتر و بعضی به نسبت بیشتر مورد نیاز است این مواد به دسته ماکرو و میکرو طبقه بندی می شوند عمدتا نقش مواد معدنی میکرو باعث …

اهمیت ویتامین ها در تولیدات طیور

اهمیت ویتامین ها در تولیدات طیور

ویتامین ها یک گروه از ترکیبات ارگانیک هستند که ،طیور در مقادیر کم به آنها نیازمندند اما، برای عملکرد طبیعی بدن و رشد و تولید مثل ضروری هستند. کمبود یک یا چند ویتامین می تواند منجر به تعدادی از بیماری ها یا …